Javascript Programlama Eğitimi

Javascript, prototip tabanlı bir programlama dilidir. Nesne yönelimli bir
programlama anlayışına sahip olan Javascript, sınıfsız bir yapı sunar ve bu
yapıda herhangi bir nesneye yeni metotlar ve özellikler dinamik olarak eklenir.
Bu özelliğiyle prototipe yönelik, sınıfsız ve nesne tabanlı programlama dili
olarak bilinmektedir. Eğitim programımız şu şekildedir:
Hafta 1:Değişken tanımlama, matematiksel operatörler, mantıksal operatörler, if else,for while,number methotları, string methotları, fonksiyonlar, array’ler ve
methotları
Hafta 2: Objeler,prototipler, constructor’lar, ES6 class
Hafta 3:Dom manipülasyonu (Basit todolist uygulaması)
Hafta 4:Hata Yakalama,Asenkron programlama,Callback fonksiyonları,Promise’ler, ES6 async/await, API’lar

İlk Ders: 13 Kasım 2020 18:00

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir